Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

Výmena skúseností a poznatkov s českými kolegami v Liměřiciach.

OIK na PC 2023

25. – 27. 10. 2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie Občianskych informačných komisií Temelín - Dukovany - Mochovce - Bohunice

Členovia Občianskych informačných komisií z Jaslovských Bohuníc a Mochoviec, ktoré združujú zástupcov samosprávy a prevádzkovateľov jadrových zariadení sa stretli s kolegami z Českej republiky združenými v  partnerských organizáciách, OBK (Občanská bezpečnostní komise) Temelín a Dukovany.

Tento rok bola súčasťou programu návšteva úložiska nízko a veľmi nízko aktívnych rádioaktívnych odpadov,  Důl Richard Litoměřice, ktorý spravuje česká štátna spoločnosť,  Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), najmä na ukladanie takzvaných inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov z celej Českej republiky. Ide o staré banské priestory, pôvodne vznikajúce po ťažbe hornín. Neskôr, v období druhej svetovej vojny boli podzemné banské chodby cielene rozširované pre priemyselné a vojenské účely. V súčasnosti časť podzemnej siete chodieb, ktoré majú viac ako tridsať kilometrov využíva SÚRAO pre ich mimoriadne vhodné geologické podmienky ako úložisko rádioaktívnych odpadov (RAO). Finálne ukladanie RAO sa realizuje v certifikovaných obalových súboroch (sudoch) a kapacita úložiska sa odhaduje minimálne ešte na 200 až 300 rokov. Súčasťou návštevy bola aj prehliadka podzemných chodieb a prezentácia všetkých činností, ktoré sú v jadrovom zariadení realizované, vrátane skúšok obalových súborov. Diskutovalo sa aj o príprave výstavby hlbinného úložiska rádioaktívnych odpadov na finálne ukladanie stredne a vysoko aktívneho rádioaktívneho odpadu v Českej republike.

Ešte pred návštevou Litoměříc sa členovia komisií zastavili aj na krátku návštevu školského reaktora VR-1 a VR-2 na ČVUT v Prahe, kam chodievajú praktické cvičenia robiť aj študenti a reaktoroví fyzici zo Slovenska. Výkon reaktora je prakticky nulový, a tak v ňom palivo vydrží počas celej jeho životnosti. Využíva sa na výskumné účely, ale občas aj na ožarovanie predmetov s cieľom identifikácie ich rádioizotopového zloženia (napr. pre archeologické alebo kriminalistické účely), čím sa umožní ich presnejšia charakterizácia.

V rámci spoločného stretnutia si delegáti prezreli aj neďaleký tábor v Terezíne, ktorého väzni boli v čase druhej svetovej vojny využívaní ako pracovná sila na rozširovanie banských chodieb Důl Richard.

Pravidelné pracovné stretnutia majú už niekoľkoročnú tradíciu a konajú sa každoročne striedavo v Českej republike a na Slovensku. Súčasťou stretnutí sú vždy návštevy  jadrových zariadení a následné diskusie, počas ktorých si účastníci vymieňajú skúsenosti, informácie a vedomosti v rôznych oblastiach. Účastníci stretnutí tak majú možnosť vzájomne porovnávať prevádzku jadrových zariadení, bezpečnosť, ochranu životného prostredia, podporu pre samosprávy, či finančné kompenzácie pre okolité mestá a obce. Výmena informácií, najlepších skúseností a vedomostí je dôležitá nielen pre vzájomné porovnanie, ale aj pre prevzatie dobrých zručností a ich snahu aplikovať ich v podmienkach druhej krajiny. 

Dátum vloženia: 14. 11. 2023 8:14
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 11. 2023 8:18
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Oik Bohunice