Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

Členovia

členovia 2023

Na fotografii členovia OIK Bohunice  z pracovnej cesty AE Holandsko (04/2023).

V zmysle platného Štatútu OIK Bohunice, Čl. 2 je zloženie OIK Bohunice nasledovné:

Čl.2

Zloženie OIK

2.1. OIK má najviac 16 členov, ktorú tvoria:

a) 3 zástupcovia obcí, na ktorých území sa nachádzajú jadrové zariadenia,

b) 2 zástupcovia obcí  z prvého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného prvou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

c) 3 zástupcovia obcí z druhého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného druhou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

d) 3 zástupcovia obcí z tretieho pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného treťou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

e) 5 zástupcovia  jadrových zariadení pôsobiacich v  lokalite Jaslovské Bohunice v pomere 2 zástupcovia za Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s., 2 zástupcovia za Slovenské elektrárne, a.s. a 1 zástupca Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s..

Zástupcovia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

menovaní 16.3.2023, po XXXIII.sneme združenia

  1. 3 zástupcovia obcí, na ktorých území sa nachádzajú jadrové zariadenia,

Mgr. Gilbert Liška, Veľké Kostoľany

Ladislav Bohačík, Pečeňady

Božena Krajčovičová, Jaslovské Bohunice

  1. 2 zástupcovia obcí  z prvého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného prvou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

Miroslav Macko, Malženice

Miroslav Remenár, Radošovce

  1. 3 zástupcovia obcí z druhého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného druhou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

Mgr. Terézia Kavuliaková, Leopoldov

PhDr. Július Zemko, Špačince - PREDSEDA

PhDr. Karol Zachar, Dechtice

  1. 3 zástupcovia obcí z tretieho pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného treťou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

Ing. Roman Súkeník, Zemianske Sady

Ivan Bočko, Bohdanovce nad Trnavou

Mgr. Dagmar Jakubcová, Dolné Zelenice

Zástupcovia JAVYS, a.s.

RNDr. Peter Gerhart, PhD., člen predstavenstva a  riaditeľ divízie bezpečnosti
Mgr. Miriam Žiaková, hovorkyňa spoločnosti JAVYS a.s. – tajomník OIK Bohunice

Zástupcovia Slovenských elektrární, a.s.

Peter Farkaš, riaditeľ závodu AE Bohunice V2
Mgr. Róbert Holý, vedúci komunikácie JE

Zástupca JESS, a.s.

Ing. Tomáš Vavruška, člen predstavenstva a riaditeľ úseku bezpečnosti a kvality

Členovia

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

250416

Oik Bohunice