Navigácia

Obsah

Členovia

 

členovia OIK 2019

Na fotografii členovia OIK Bohunice rok 2019, z rokovania 15.3.2019 vo Veľkých Kostoľanoch.

V zmysle platného Štatútu OIK Bohunice, Čl. 2 je zloženie OIK Bohunice nasledovné:

 

Čl.2

Zloženie OIK

2.1. OIK má najviac 16 členov, ktorú tvoria:

a) 3 zástupcovia obcí, na ktorých území sa nachádzajú jadrové zariadenia,

b) 2 zástupcovia obcí  z prvého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného prvou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

c) 3 zástupcovia obcí z druhého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného druhou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

d) 3 zástupcovia obcí z tretieho pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného treťou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

e) 5 zástupcovia  jadrových zariadení pôsobiacich v  lokalite Jaslovské Bohunice v pomere 2 zástupcovia za Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s., 2 zástupcovia za Slovenské elektrárne, a.s. a 1 zástupca Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s..

Zástupcovia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

menovaní 20.2.2019, po XXIX.sneme združenia

 

  1. 3 zástupcovia obcí, na ktorých území sa nachádzajú jadrové zariadenia,

Mgr. Gilbert Liška, Veľké Kostoľany

Ladislav Bohačík, Pečeňady

Božena Krajčovičová, Jaslovské Bohunice

  1. 2 zástupcovia obcí  z prvého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného prvou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

Pavol Johanes, Kátlovce

Miroslav Remenár, Radošovce

 

  1. 3 zástupcovia obcí z druhého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného druhou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

Mgr. Terézia Kavuliaková, Leopoldov

PhDr. Július Zemko, Špačince - PREDSEDA

PhDr. Karol Zachar, Dechtice

 

  1. 3 zástupcovia obcí z tretieho pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného treťou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

Ing. Roman Súkeník, Zemianske Sady

Miroslav Sučák, Bohdanovce nad Trnavou

Mgr. Dagmar Jakubcová, Dolné Zelenice

 

Zástupcovia JAVYS, a.s.

Ing. Ján Horváth, člen predstavenstva a  riaditeľ divízie bezpečnosti
Mgr. Miriam Žiaková, hovorkyňa spoločnosti JAVYS a.s. – tajomník OIK Bohunice

Zástupcovia Slovenských elektrární, a.s.

Patrik Kašo, riaditeľ závodu AE Bohunice V2
Mgr. Róbert Holý, vedúci komunikácie JE

Zástupca JESS, a.s.

Ing. Tomáš Vavruška, člen predstavenstva a riaditeľ úseku bezpečnosti a kvality