Navigácia

Obsah

OIK Bohunice

Poslanie

Občianska informačná komisia Bohunice (ďalej len „OIK“) je vytvorená za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice, kde pôsobia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej len JAVYS), Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len SE), Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (ďalej len JESS) o všetkých jeho aspektoch a vplyve na životné prostredie, a to prostredníctvom delegovaných zástupcov SE JAVYSJESS a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OIK je organizačnou súčasťou ZMO, región JE Jaslovské Bohunice so sídlom Trhová 2, Trnava

OIK Jaslovské Bohunice

Správy

05.11.2019

spoločná OIK

PRACOVNÉ STRETNUTIE TROCH OBČIANSKYCH INFORMAČNÝCH KOMISIÍ: DUKOVANY – BOHUNICE – MOCHOVCE

Pravidelne jeden krát ročne sa stretávajú na spoločnom rokovaní tri OIK: Bohunice a Mochovce a Dukovany. V r. 2019 bola organizátorom stretnutia OBK Dukovany v termíne 23. – 25.10.2019 na Vysočine.

Detail

25.10.2019

1710

Jadrová energetika v regióne JE Jaslovské Bohunice

Odborný seminár pre samosprávu sa konal 17.10.2019 v Kongresovej sále JESS a.s. v Jaslovských Bohuniciach. Účasť cca 50 starostov a primátorov regiónu.

Detail

18.09.2019

17

pripravujeme seminár 17.10.2019: Jadrová energetika v regióne JE Jaslovské Bohunice

OIK Bohunice a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice pozývajú starostov, primátorov, poslancov OcZ/MsZ na odborný seminár.

Detail

24.06.2019

Rumunsko 06/2019

Pracovná cesta OIK Bohunice: AE Cernavoda, Rumunsko

V termíne 17. - 20.6.2019 členovia OIK Bohunice navštívili AE Cernavoda v Rumunsku.

Detail