Navigácia

Obsah

OIK Bohunice

Poslanie

Občianska informačná komisia Bohunice (ďalej len „OIK“) je vytvorená za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice, kde pôsobia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej len JAVYS), Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len SE), Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (ďalej len JESS) o všetkých jeho aspektoch a vplyve na životné prostredie, a to prostredníctvom delegovaných zástupcov SE JAVYSJESS a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OIK je organizačnou súčasťou ZMO, región JE Jaslovské Bohunice so sídlom Ulica Paulínska 513/20, Trnava

OIK Jaslovské Bohunice

Správy

28.10.2021

OIK Paks

Pracovná cesta do Maďarska

Líši sa nejako zásadne maďarská atómka od našich slovenských? Aké majú naši južní susedia plány do budúcnosti? A ako skladujú rádioaktívne odpady? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky boli hľadať členovia Občianskej informačnej komisie (OIK) Bohunice 12. - 14.10.2 v Maďarsku v jadrovej elektrárni

Detail

12.10.2020

Rokovanie OIK Bohunice 8.10.2020

Rokovanie sa uskutočnilo na OcU Špačince.

Detail

23.03.2020

Opatrenia Slovenských elektrární pre zabezpečenie dodávok elektriny a ochranu pred koronavírusom

Slovenské elektrárne (SE) si ako súčasť základnej infraštruktúry SR uvedomujú svoju zodpovednosť a povinnosť chrániť zdravie a bezpečnosť zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19. Najhoršie, čo by sa mohlo Slovensku v tejto situácii stať, je prípadný blackout, teda úplný výpadok elektrického napájania. Preto vedenie elektrární prijalo s veľkým predstihom preventívne opatrenia.

Detail

05.11.2019

spoločná OIK

PRACOVNÉ STRETNUTIE TROCH OBČIANSKYCH INFORMAČNÝCH KOMISIÍ: DUKOVANY – BOHUNICE – MOCHOVCE

Pravidelne jeden krát ročne sa stretávajú na spoločnom rokovaní tri OIK: Bohunice a Mochovce a Dukovany. V r. 2019 bola organizátorom stretnutia OBK Dukovany v termíne 23. – 25.10.2019 na Vysočine.

Detail