Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

OIK Bohunice

OIK Bohunice členoviaPOSLANIE

Občianska informačná komisia Bohunice (ďalej len „OIK“) je vytvorená za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice, kde pôsobia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej len JAVYS), Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len SE), Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (ďalej len JESS) o všetkých jeho aspektoch a vplyve na životné prostredie, a to prostredníctvom delegovaných zástupcov SEJAVYSJESS a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OIK  Bohunice je organizačnou súčasťou ZMO, región JE Jaslovské Bohunice so sídlom Ulica Paulínska 513/20, Trnava.

Bližšie informácie na: www.zmo.sk

OIK Bohunice

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

250416

Oik Bohunice