Navigácia

Obsah

Vo Švédsku o vyraďovaní aj ukladaní

Typ: Aktuality
Informačné centrum v obci Osthamar.Vo Švédsku o vyraďovaní aj ukladaní

Členovia OIK Bohunice v tomto roku navštívili jednu zo severne položených krajín – Švédsko.
Témou pracovnej cesty bola okrem jadrovej energetiky aj návšteva hlbinného úložiska a spoločnosti Studsvik, ktorá sa zaoberá pretavbou kovových rádioaktívnych odpadov. Spôsob a princíp tavenia rao bol dôležitou informáciou, nakoľko aj v jadrovoenergetickej lokalite Jaslovské Bohunice sa v budúcnosti bude realizovať rovnaká činnosť aj keď v menšom rozsahu. Švédska spoločnosť zameraná na likvidáciu rao má zastúpenie v 7 krajinách a patrí medzi najvyspelejšie spoločnosti zamerané na vyraďovanie rao a zariadení. Prvá pretavba sa konala v roku 1987, pričom doteraz spracovali 25 tisíc ton kovového rao. Ponúkajú 60 ročné skúsenosti a vyvinuli svoju vlastnú technológiu. Sú lídrom v spracovaní rao v Európe. Spracovávajú nízko a stredne aktívny odpad. Naďalej vyvíjajú nové technológie, softvéry a skúmajú materiály, hľadajú nové možnosti spracovania rao. Podieľajú sa na vyraďovaní JE v Nemecku, Švédsku a Veľkej Británii.
Kovové rao pretavujú do ingotov na zredukovanie objemu, čo predstavuje redukciu zo 100 percent na 3 percentá pôvodného objemu. Tento systém je vhodný najmä pri ukladaní rao. Spracovávajú oceľ, meď, hliník, olovo, mosadz. Popol z kovových rao vracajú naspäť prevádzkovateľovi, ktorý ho ukladá na úložisko ako rao. Používajú rôzne technológie, otryskávanie, tavenie a vzniknuté ingoty s hmotnosťou 600 ton sú recyklovateľné. Ročne spracujú 3000 ton kovového rao. V ich prevádzkach likvidujú aj dovezené veľké zariadenia ako napr. turbíny a reaktory.
Prevádzka na pretavbu kovových rao sa nachádza 25 km od najbližšej obce. Občanom nehrozí žiadne radiačné riziko a pásmo ohrozenia je malé. Spoločnosť prevádzkuje monitorovacie systémy v blízkosti zariadení ako aj v okolí.
Druhá časť pracovnej cesty bola zameraná na prezentáciu Obce Osthamar a stretnutie so zástupcami JE Forsmark. Spoločnosť SKB vlastní a prevádzkuje jadrovú elektráreň a taktiež hlbinné úložisko, ktoré sa nachádza v tej istej lokalite. Nachádzajú sa tu tri jadrové bloky, finálne úložisko pre nízko a stredneaktívne odpady. Pravdepodobne sa tu bude budovať aj úložisko na vyhorené jadrové palivo.
V Osthamare bola založená miestna bezpečnostná skupina (ako u nás OIK), ktorá rieši otázky hlbinného úložiska, komunikuje s občanmi a jej hlavnými aspektami sú otvorenosť, transparentnosť a dôvera u občanov. Komisia bola zriadená na základe legislatívy krajiny, z ktorej vyplýva povinnosť takúto komisiu mať. Členov menujú zástupcovia štátnych orgánov alebo vlády, ktorí kontrolujú proces ukladania rao. Komisia sa stretáva s dozornými orgánmi a prevádzkovateľom zariadenia. Členmi môžu byť zástupcovia rôznych politických strán. Komisia všetky informácie zverejňuje na svojej webovej stránke. Dva dni po udalosti v JE Fukušima komisia iniciovala stretnutie na tému bezpečnosť jadrovej elektrárne, ale na stretnutie prišli len dvaja občania. Z toho teda vyplýva, že ľudia žijúci v bezprostrednej blízkosti jadrových zariadení nemajú obavy o svoju bezpečnosť a majú dostatok informácií. Do projektu hlbinného úložiska sa zapájajú aj občania susedných obcí a regiónov.
V okolí jadrovej lokality sa nachádza niekoľko obcí, ktoré spolu tvoria akýsi región alebo municipality, pričom ich zastupuje jeden starosta a jedna radnica. Za spoluprácu a podporu obce v rámci skladu rao, prevádzkovateľ podporuje v obciach školstvo a drobný priemysel v obci.


Vytvorené: 20. 5. 2014
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2018 09:34
Autor: Správca Webu