Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

28.11.2012; O aktuálnych projektoch s predstaviteľmi samosprávy

DSC_5544

O aktuálnych projektoch s predstaviteľmi samosprávy

Aktuálne projekty v jadrovoenergetickej lokalite v Jaslovských Bohuniciach prezentovali 28. novembra 2012 vo Veľkých Kostoľanoch predstavitelia prevádzkovateľov jadrových zariadení. Takmer 50 primátorov a starostov, členov Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice informovali o súčasných i plánovaných aktivitách Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS) a Slovenských elektrární. Seminár zorganizovala Občianska informačná komisia Bohunice so zámerom priblížiť zástupcom miestnej samosprávy aktivity jadrových spoločností s možnosťou priamej komunikácie s ich predstaviteľmi.
O dosiahnutých prevádzkových výsledkoch jadrovej elektrárne V2 hovoril Ing. Milan Molnár, riaditeľ Atómových elektrární Bohunice. Jadrová energia je hlavným prvkom portfólia Slovenských elektrární. Na výrobe elektriny sa podieľa 70 % a patrí medzi zdroje, ktoré vyrábajú 88 % čistej energie bez emisií CO2. V minulom roku zaznamenala V2 historicky najvyššiu výrobu 7 856 GWh elektriny a spoľahlivo dodávala i teplo vyše 100 000 obyvateľov regiónu. Ing. Molnár uviedol predpoklady pre pokračovanie prevádzky blokov JE V2, zmienil sa o programe neustáleho zlepšovania prevádzky JE Bohunice i prínosoch dlhodobej prevádzky JE V2.
Podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie vyraďovania V1 a PMU Ing. Miroslav Obert predstavil jadrové zariadenia Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti. Podrobnejšie sa venoval vyraďovaniu jadrových elektrární A1 a V1. V rámci environmentálneho posúdenia JAVYS v období rokov 2012 – 2015 predkladá viacero projektov. V tomto roku boli predmetom verejného prerokovania v regióne dva projekty, ďalšie projekty zamerané na hodnotenie vplyvu II. etapy vyraďovania JE V1 na životné prostredie, vybudovanie nového veľkokapacitného fragmentačného a dekontaminačného zariadenia JE V1, úpravy skladovacích priestorov a technológie na spracovanie a úpravu RAO budú hodnotené v budúcom roku.
Činnosti súvisiace s nakladaním s RAO a vyhoretým jadrovým palivom v spoločnosti JAVYS prezentoval riaditeľ divízie Ing. Miroslav Božik, PhD. Vo svojom vystúpení okrem iného priblížil i infraštruktúru záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie na Slovensku. Spoločnosť JAVYS realizuje činnosti záverečnej časti, vlastní a prevádzkuje jadrové zariadenia, má príslušné povolenia a z poverenia MH SR vykonáva činnosti súvisiace s ukladaním RAO a vyhoretým jadrovým palivom. Pripravované projekty v dvojročnom a dlhšom horizonte z tejto oblasti súvisia napr. s premiestnením technológie výroby vláknobetónových kontajnerov, dobudovaním maximálnej skladovacej kapacity súčasného medziskladu vyhoretého paliva v Jaslovských Bohuniciach a vybudovaním pracoviska na pretavbu kovových RAO. Ing. Božik informoval účastníkov seminára aj o projektoch spoločnosti JAVYS v regióne Mochovce.
Krátku históriu Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska priblížil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Štefan Šabík. Konkrétnejšie charakterizoval základné predpoklady projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, posudzované technológie, analyzované výstupy štúdie realizovateľnosti a kľúčové plánované činnosti projektu.
Predstavitelia samosprávy sa v diskusii zaujímali o náplň projektov medzinárodného fondu BIDSF, určovanie pásiem ohrozenia a poistenie za jadrové škody.

Prezentácia SE, a.s. Ing. Molnár (formát PDF, 3,14 MB)

Prezentácia JAVYS, a.s. Ing. Obert (formát PDF, 2,90 MB)

Prezentácia JAVYS, a.s. Ing. Božik, PhD. (formát PDF, 6,55 MB)

Prezentácia JESS, a.s. Ing. Šabík (formát PDF, 1,29 MB)

Prílohy

01_SE-EBO_Ing_Molnar.pdf

01_SE-EBO_Ing_Molnar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,15 MB

02_JAVYS-Ing_Obert.pdf

02_JAVYS-Ing_Obert.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,91 MB

03_JAVYS_Ing_Bozik_.pdf

03_JAVYS_Ing_Bozik_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,56 MB

04_JESS_Ing_Sabik.pdf

04_JESS_Ing_Sabik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB
Dátum vloženia: 6. 12. 2012 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2022 11:00
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Oik Bohunice