Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

16. júla 2012; rokovanie OIK

Zápisnica zo stretnutia členov OIK, 16. júla 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Predseda komisie informoval členov o činnosti komisie v prvom polroku 2012. Zhodnotil akvitity a služobnú cestu, ktorú členovia komisie absolvovali. Informoval členov o spustení novej webovej stránky OIK a letákoch, ktoré boli vytlačené zatiaľ v angličtine. Slovenská verzia bola zatiaľ pozastavená z dôvodu vykonávania personálnych zmien v rade ZMO Jaslovské Bohunice. Predseda OIK poukázal na veľmi nízku návštevu stánku OIK počas Open Plant Jaslovské Bohunice. Nízka účasť je spôsobená pravdepodobne skutočnosťou, že  navštevníkmi tohto podujatia boli zväčša pracovníci jadrovoenergetického komplexu v Jaslovských Bohuniciach, ktorí poznajú elektráreň, jej prevádzku aj vplyvy. Podľa slov predsedu, by bola väčšia účasť v prípade umiestnenia stánku v inom regióne Slovenska, kde občania nemajú dostatok príležitostí byť v kontakte s prevádzkovaním jadrovej elektrárne a ďalších súvisiacich zariadení.

2. Prerokovanie plánu činnosti komisie v druhom polroku 2012 podľa odsúhlaseného harmonogramu. V súčinnosti s Občianskou informačnou komisiou v Mochovciach sa bude realizovať odborný seminár. Súčasťou bude aj exkurzia JE Bohunice alebo Mochovce, podľa záujmu. Predseda OIK navrhol návštevu nového havarijného riadiaceho strediska v JE Jaslovské Bohunice.

3. GR JESS, a.s. Ing. Šabík navrhol prerokovanie projektu výstavby budúceho jadrového bloku a oboznámenie sa so štúdiou realizovateľnosti. Na stretnutie navrhol pozvať OIK Jaslovské Bohunice, Radu ZMO Jaslovské Bohunice a dotknuté obce.

4. Návrh členov OIK na prizývanie predsedu ZMO Jaslovské Bohunice na rokovania členov OIK.

5. Predseda OIK vyzval členov komisie, ktorí neuhradili faktúru za služby počas pracovnej cesty v USA, aby tak urobili čo najskôr.

6. V diskusii sa členovia OIK venovali výstavbe IS RAO a záležitostiam, ktoré sa v súvislosti s touto investičnou akciou objavili na verejnosti, v tlači, a podob. Podľa slov uvedených v tlači jedného člena OIK, IS RAO rozdelilo starostov obcí v ZMO Jaslovské Bohunice na dve skupiny. Tento fakt však nikto zo zúčastnených nepocítil a  stanoviská ktoré jednotlivé obce k investičnej akcii IS RAO poskytli nie sú žiadnou bariérou medzi jednotlivými obcami ZMO a tiež OIK.

Zapísané dňa 16. júla 2012 v Pečeňadoch

Dátum vloženia: 13. 8. 2012 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2022 10:59
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Oik Bohunice