Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

7. 5. 2009; Informačný deň SNUS

ASC_3459

Séria prednášok v rámci Informačného dňa SNUS, sa uskutočnila 7.5.2009 v Kongresovej sále JAVYS, a.s. v Jaslovských Bohuniciach.

 

Cieľom bolo:
zvýšiť informovanosť v regiónoch v blízkosti jadrových zariadení o vplyve týchto zariadení a ionizačného žiarenia vôbec na obyvateľov týchto regiónov a na životné prostredie. Rozsah je 6 prednáškových tém v dĺžke 30 minút

Témy prednášok:

 • Ionizujúce žiarenie a jeho vlastnosti (doc. RNDr. Oľga Holá, PhD. – Ústav fyzikálnej chémie, FCHPT STU Bratislava)
 • Prírodné a priemyselné zdroje žiarenia (doc. RNDr. Karol Holý, PhD. – vedúci Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK Bratislava)
 • Jadrové zariadenia, jadrová bezpečnosť, kultúra bezpečnosti (prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. Katedra jadrovej fyziky a techniky FEI STU Bratislava, Ing. Peter Uhrík – Hlavný inšpektor Úrad jadrového dozoru SR)
 • Biologické účinky žiarenia (doc. RNDr. Helena Cabáneková, PhD., doc. RNDr. Denisa Nikodémová, PhD. – obe Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava)
 • Radiačná ochrana (doc. RNDr. Denisa Nikodémová, PhD.)
 • Radiačný monitoring a informovanie verejnosti (Ing. Terézia Melicherová, vedúca ČMS Rádioaktivita, SHMÚ Bratislava)

Plán činnosti na rok 2009

 • Rokovanie OIK
 • Televízne besedy v regionálnych televíziách
 • Večer otázok a odpovedí pre verejnosť v regiónoch
 • Návšteva ÚJD SR
 • Zahraničná a tuzemská výmena skúseností

Plán činnosti na rok 2008

 • 2. pracovné zasadnutie OIK s prizvaním generálnych riaditeľov SE ENEL, a. s. a JAVYS, a. s.
  - Termín : do 15. februára 2008
 • Vydanie informačného materiálu OIK pre obyvateľov regiónu
  - Termín: marec 2008
 • Seminár na tému „Súčasnosť a budúcnosť jadrovoenergetickej lokality Bohunice“
  pre predstaviteľov regionálnej a miestnej samosprávy regiónu
  - Termín: 12.júna 2008- Miesto: Kongresová sála JAVYS,a.s. v Jaslovských Bohuniciach
 • Spoločné rokovanie – výmena skúseností s OIK Mochovce
  - Termín: jún 2008
 • Zahraničná pracovná cesta do Maďarska – JE Pakš, stretnutie s OIK v regióne JE
  - Termín: september 2008
 • 3. zasadnutie OIK: plán činnosti a rozpočet na rok 2009
  - Termín: október 2008
Dátum vloženia: 7. 5. 2009 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2022 11:22
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Oik Bohunice