Navigácia

Obsah

OIK Bohunice

Poslanie

Občianska informačná komisia Bohunice (ďalej len „OIK“) je vytvorená za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice, kde pôsobia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej len JAVYS), Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len SE), Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (ďalej len JESS) o všetkých jeho aspektoch a vplyve na životné prostredie, a to prostredníctvom delegovaných zástupcov SE JAVYSJESS a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OIK je organizačnou súčasťou ZMO, región JE Jaslovské Bohunice so sídlom Trhová 2, Trnava

OIK Jaslovské Bohunice

Správy

18.09.2019

17

pripravujeme seminár 17.10.2019: Jadrová energetika v regióne JE Jaslovské Bohunice

OIK Bohunice a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice pozývajú starostov, primátorov, poslancov OcZ/MsZ na odborný seminár.

Detail

24.06.2019

Rumunsko 06/2019

Pracovná cesta OIK Bohunice: AE Cernavoda, Rumunsko

V termíne 17. - 20.6.2019 členovia OIK Bohunice navštívili AE Cernavoda v Rumunsku.

Detail

01.10.2018

Cierny Vah spolu

Pracovné stretnutie OIK Bohunice - OIK Mochovce - OBK Dukovany (CZ)

V termíne 25. - 27.9.2018 sa na Liptove stretli občianske informačné komisie Bohunice, Mochovce a Dukovany, aby si vymenili informácie a skúsenosti zo svojej činnosti.

Detail

21.05.2018

OIK Švajčiarsko

Pracovná cesta Švajčiarsko

V máji 2018 členovia OIK Bohunice navštívili jadrovú elektráreň Beznau a ZWILAG (úložisko RAO) vo Würenlingene.

Detail

23.04.2018

Rokovanie OIK Bohunice v Jaslovských Bohuniciach

Rokovanie OIK Bohunice v Jaslovských Bohuniciach sa uskutočnilo 23.marca 2018.

Detail