Navigácia

Obsah

OIK Bohunice

Poslanie

Občianska informačná komisia Bohunice (ďalej len „OIK“) je vytvorená za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice, kde pôsobia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej len JAVYS), Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len SE), Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (ďalej len JESS) o všetkých jeho aspektoch a vplyve na životné prostredie, a to prostredníctvom delegovaných zástupcov SE JAVYSJESS a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OIK je organizačnou súčasťou ZMO, región JE Jaslovské Bohunice so sídlom Trhová 2, Trnava

OIK Jaslovské Bohunice

Správy

21.05.2018

OIK Švajčiarsko

Pracovná cesta Švajčiarsko

V máji 2018 členovia OIK Bohunice navštívili jadrovú elektráreň Beznau a ZWILAG (úložisko RAO) vo Würenlingene.

Detail

23.04.2018

Rokovanie OIK Bohunice v Jaslovských Bohuniciach

Rokovanie OIK Bohunice v Jaslovských Bohuniciach sa uskutočnilo 23.marca 2018.

Detail

06.12.2017

DSC_0044

Dôležité témy aj na konci roka

Dôležité témy aj na konci roka

Detail

29.11.2017

1

Čína privítala komisiu v najmodernejšom informačnom centre

Čína privítala komisiu v najmodernejšom informačnom centre

Detail

29.11.2017

Jeseniky

Stretnutie občianskych komisií

Stretnutie občianskych komisií

Detail