Navigácia

Obsah

KONTAKT

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice   
(používaná skratka: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice)
OIKZMO

 

Sídlo združenia a kancelárie:  

Trhová 2
917 00 TRNAVA

Tel.č.: +421 33 551 17 35
Mobil: +421 905 399 636
E-mail:
oik@oik.sk
oikinfo@zmo.sk 
zmo@zmo.skVedúca kancelárie: Mgr. Andrea Briestenská
Predseda OIK Bohunice:  Mgr. Gilbert Liška

 

IČO: 318 263 85
DIČ: 2021177 246

číslo účtu OIK Bohunice: SK21 0900 0000 0050 5718 7163
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Kontaktná adresa*:    
     
     
 
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí bežné auto 

Poznámka:
1)*Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov