Zástupcovia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany – predsedaMgr. Gilbert Liška - predseda
Ladislav Bohačík, starosta obce Pečeňady
Pavol Johanes, starosta obce Kátlovce
Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka mesta Leopoldov
Božena Krajčovičová, starostka obce Jaslovské Bohunice
Šebestian Lančarič, starosta obce Bučany
Ing. Vladimír Púčik, starosta obce Ružindol
Miroslav Remenár, starosta obce Radošovce
Mgr. Michaela Strakošová, starostka obce Zvončín
Miroslav Sučák, starosta obce Bohdanovce nad Trnavou
Ing. Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady

 

Zástupcovia JAVYS, a.s.

Ing. Ján Horváth, člen predstavenstva a  riaditeľ divízie bezpečnosti
Ing. Dobroslav Dobák, vedúci odboru komunikácie a IC – tajomník OIK Bohunice

Zástupcovia Slovenských elektrární, člen skupiny Enel.

Ing. Martin Mráz, riaditeľ závodu AE Bohunice V2
Mgr. Róbert Holý, vedúci komunikácie JE

Zástupca JESS, a.s.

Ing. Tomáš Vavruška, člen predstavenstva a riaditeľ úseku bezpečnosti a kvality