Navigácia

Obsah

Členovia

V zmysle platného Štatútu OIK Bohunice, Čl. 2 je zloženie OIK Bohunice nasledovné:

 

Čl.2

Zloženie OIK

2.1. OIK má najviac 16 členov, ktorú tvoria:

a) 3 zástupcovia obcí, na ktorých území sa nachádzajú jadrové zariadenia,

b) 2 zástupcovia obcí  z prvého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného prvou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

c) 3 zástupcovia obcí z druhého pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného druhou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

d) 3 zástupcovia obcí z tretieho pásma ohrozenia jadrovým zariadením tvoreného treťou tretinou územia z určenej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

e) 5 zástupcovia  jadrových zariadení pôsobiacich v  lokalite Jaslovské Bohunice v pomere 2 zástupcovia za Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s., 2 zástupcovia za Slovenské elektrárne, a.s. a 1 zástupca Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s..

Zástupcovia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany, predseda OIK Bohunice
Ladislav Bohačík, starosta obce Pečeňady
Pavol Johanes, starosta obce Kátlovce
Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka mesta Leopoldov
Božena Krajčovičová, starostka obce Jaslovské Bohunice
Šebestian Lančarič, starosta obce Bučany
Ing. Vladimír Púčik, starosta obce Ružindol
Miroslav Remenár, starosta obce Radošovce
Mgr. Michaela Strakošová, starostka obce Zvončín
Miroslav Sučák, starosta obce Bohdanovce nad Trnavou
Ing. Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady

 

Zástupcovia JAVYS, a.s.

Ing. Ján Horváth, člen predstavenstva a  riaditeľ divízie bezpečnosti
Ing. Dobroslav Dobák, vedúci odboru komunikácie a IC – tajomník OIK Bohunice

Zástupcovia Slovenských elektrární, a.s.

Ing. Martin Mráz, riaditeľ závodu AE Bohunice V2
Mgr. Róbert Holý, vedúci komunikácie JE

Zástupca JESS, a.s.

Ing. Tomáš Vavruška, člen predstavenstva a riaditeľ úseku bezpečnosti a kvality