Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

12. - 14.októbra 2021, pracovná cesta Maďarsko

Maďarsko ulozisko

Návšteva jadrovej elektrárne PAKŠ a podzemné úložisko stredne a nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov (RAO) v Bátaapáti,

Starostovia z OIK získavali nové poznatky v Maďarsku

V priebehu dvoch dní videli dve dobre organizované jadrové zariadenia a získali množstvo užitočných informácií

Líši sa nejako zásadne maďarská atómka od našich slovenských? Aké majú naši južní susedia plány do budúcnosti? A ako skladujú rádioaktívne odpady? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky boli hľadať členovia Občianskej informačnej komisie (OIK) Bohunice minulý týždeň v Maďarsku v jadrovej elektrárni Pakš a úložisku nízko a stredne rádioaktívnych odpadov pri obci Bátaapáti.

AE Pakš – rovnaká ako naše a predsa iná

Prvou zastávkou na ceste bola 4-bloková jadrová elektráreň Pakš energetickej spoločnosti  MVM Group, ktorej bloky boli postupne uvádzané do prevádzky od roku 1982 do 1987. Leží priamo pri Dunaji a na chladenie terciárneho okruhu využíva dunajskú vodu. Preto tu nenájdete vysoké chladiace veže typické pre naše atómky. Napriek tomu, že sa jedná o bloky VVER 440/V-213, teda rovnaký typ ako sú naše V2 v EBO alebo bloky EMO, pôsobí elektráreň svojím usporiadaním a farebným dizajnom zvonka trochu odlišne. Podobne ako u nás, výkon blokov bol v nedávnej minulosti zdvihnutý z pôvodných 440 na súčasných 508 MW. Urobili však aj to, nad čím sa u nás uvažuje tiež – predĺžili palivový cyklus z 12 na 15 mesiacov.

Na infocentre nás privítal šéf komunikácie elektrárne Antal Kovács, mimochodom – olympijský víťaz v džude z Barcelony 1992, ktorý nám porozprával o tom, ako sú u nich nastavené vzťahy a dialóg s verejnosťou. Razia politiku úplnej otvorenosti – chcú aby sa do elektrárne prišlo pozrieť čo najviac ľudí a zbavilo sa tak strachu z neznámeho. Okrem technických informácií sa starostovia zaujímali o vzťahy jadroviek s okolitými obcami. Z umiestnenia elektrárne najviac profituje mesto Pakš, ktorému atómka platí štedrú daň z nehnuteľností a cez nadačné fondy podporuje aj rozvoj v širšom okolí elektrárne.

„V JE Paks sa snažíme o čo najväčšiu otvorenosť voči verejnosti. Na každú otázku, ktorú  nám dávajú obyvatelia, starostlivo odpovedáme, pretože sa domnievame, že pravdivosť a otvorenosť sú v prípade jadrovej elektrárne veľmi dôležité,“ povedal nám počas návštevy Antal Kovács, riaditeľ komunikácie JE Paks a dodal: „Každý občan je u nás vítaný a môže si na jadrovú elektráreň vytvoriť svoj vlastný názor a aby sme to podporili, zvykneme organizovať aj Dni otvorených dverí.“

Počas prehliadky reaktorovej sály, blokovej dozorne a strojovne si starostovia prezreli aj lokalitu projektu „Paks 2“ vedľa 4. bloku, kde sa už začala príprava staveniska pre dva nové ruské reaktory VVER-1200. Z plánovanej investície v objeme 12,5 mld. EUR bude 10 mld. pôžičkou z Ruska. V súčasnosti prebieha príprava na začatie výkopových prác, keďže stavebné povolenie investor očakáva v priebehu zopár týždňov. Nové bloky by mohli byť v prevádzke od roku 2030 a mali by na čas vyriešiť závislosť Maďarska od dovozu elektriny zo zahraničia, zaistiť vyššiu spoľahlivosť elektrizačnej sústavy v tomto regióne a prispieť k záväzku krajiny znížiť emisie skleníkových plynov do atmosféry.

Odpad ukladajú hlboko pod zemou

Zastávka č. 2 bola necelých 60 km južne od elektrárne v obci Bátaapáti, kde sa nachádza zariadenie RHK na ukladanie spracovaných nízko a stredne rádioaktívnych odpadov (RAO). Sem sa priváža len RAO z produkcie JE Pakš, inštitucionálne Ra-odpady z nemocníc a výskumu sa ukladajú na inom zariadení na severe krajiny 20 km od Budapešti. Keďže obyvatelia Maďarska v minulosti zavrhli plány na povrchové ukladanie RAO, bolo rozhodnuté vybudovať hlbinné úložisko 200-250 metrov pod povrchom zeme. Tento plán vo verejnom pripomienkovaní prešiel a tak sa po geologickom prieskume lokality začalo v roku 2005 s exkavačnými prácami na úložisku a v roku 2012 tu bol uložený prvý betónový kontajner s RAO. Zatiaľ sú tu vybudované dve komory, z ktorých jedna je zaplnená a druhá pripravená na privážanie kontajnerov so spracovaným RAO. Šesťkilometrový systém tunelov sa skladá z dvoch častí: tunel kontrolovaného pásma a tunel stavebný, ktoré sú z veľkej časti paralelné a prepojené sú bezpečnostnými bránami.

Informácie o technológiách aj vzťahoch s okolím

Návšteva u susedov na pravej strane Dunaja bola podľa slov starostov informačne nabitá a veľmi  prínosná: „Po dlhšej dobe OIK Bohunice opäť zorganizovala cestu na jadrové zariadenia (JZ) v zahraničí. Získali sme počas nej množstvo zaujímavých informácií nielen technického charakteru, ale aj o spolunažívaní jadrového zdroja s komunitami vo svojom okolí, o podpore kultúrno-spoločenských akcií, elektromobility, výstavby cyklochodníkov a iných verejno-prospešných projektov zo strany prevádzkovateľov JZ,“ zhodnotil cestu predseda OIK Bohunice a starosta obce Špačince, Július Zemko.

Cieľom OIK je lepšie informovať verejnosť v regióne Bohunice a Mochovce. Jej členmi sú zástupcovia Slovenských elektrární, JAVYS, JESS a pozorovateľmi zástupcovia dozorných orgánov – ÚJD SR, ÚVZ SR a NIP.

Autor:  Róbert Holý

 

Dátum vloženia: 12. 5. 2022 13:20
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2022 9:20
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Oik Bohunice