Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

21.9.2017Jeseníky (CZ): Stretnutie občianskych komisií

Jeseniky

Stretnutie občianskych komisií

September je už tradične mesiacom, kedy sa stretávajú občianske komisie pôsobiace na území Slovenskej a Českej republiky. 21. septembra vycestovali členovia Občianskej informačnej komisie Bohunice a Mochovce na pracovné stretnutie, kde ich privítali kolegovia z Občianskej bezpečnostnej komisie Dukovany. V príjemnom horskom prostredí na Dlouhých Stráních si vymenili poznatky a skúsenosti v oblasti jadrových zariadení, vyraďovania a  skladovania jadrových odpadov. Predseda OBK Dukovany Aleš John predstavil prácu komisie a venoval sa aktuálnym otázkam spojených s činnosťou jadrovej elektrárne Dukovany. Predseda OIK Bohunice Gilbert Liška prezentoval činnosť komisie za uplynulý rok a zdôraznil nutnosť komunikácie s občanmi. Z tohto dôvodu sa členovia komisie rozhodli priblížiť svoju činnosť prostredníctvom nového krátkeho filmu, ktorý bol súčasťou bohunickej prezentácie. Na stretnutí odzneli otázky týkajúce sa jadrovej bezpečnosti, prevádzky jadrových elektrární, ktoré českým kolegom priblížil zástupca spoločnosti SE, a.s. Róbert Holý. O ukladaní jadrového paliva a konci palivového cyklu ako aj iných činnostiach týkajúcich sa vyraďovania jadrovej elektrárne V1 hovoril zástupca spoločnosti JAVYS, a.s. Dobroslav Dobák.
Výmena skúseností sa nekonala iba na teoretickej úrovni, ale veľmi zaujímavou bola práve praktická časť stretnutia – exkurzia Prečerpávacej vodnej elektrárne Dlouhé Stráne. V samotných priestoroch sa členovia komisií oboznámili so spôsobom prevádzkovania a výrobou elektriny v tomto zariadení. Počas pravidelnej údržby elektrárne, ktorú pracovníci v tom čase realizovali, bolo významné vidieť súčasti zariadenia, ktoré bývajú inak skryté. Elektráreň pracuje pomocou dvoch Francisových turbín s výkonom každej až 325 MWe. Počas prehliadky elektrárne, bolo zrejmé, že nejde o žiadnú malú vodnú elektráreň, ale o významné zariadenie, ktoré rozhodne svojim výkonom napomáha českej elektrizačnej sústave.

Dátum vloženia: 29. 11. 2017 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2022 9:50
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Jeseniky

Oik Bohunice