Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

19.november 2015, seminár „Budúcnosť jadrovej elektrárne (JE) Dukovany“

001

Na seminári o budúcnosti JE Dukovany zarezonovali kontroly heterogénnych zvarov

Takmer 90 predstaviteľov samospráv, spoločností, inštitúcií – Energoregion 2020 (združuje obce v 20 km pásme havarijného plánovania (približne 140 obcí), Ekoregion 5 (združuje obce v 5 km pásme (6 obcí), Energetické Třebíčsko (združuje firmy a podnikateľské subjekty v regióne EDU) i zástupcovia partnerských slovenských Občianskych informačných komisií Bohunice a Mochovce sa 19. novembra 2015 v Dalešiciach zúčastnili na seminári „Budúcnosť jadrovej elektrárne (JE) Dukovany“, ktorý pravidelne organizuje Občianska bezpečnostná komisia pri JE Dukovany.
Predseda OBK Aleš John oboznámil účastníkov s očakávaniami vlády, ktoré prezentoval premiér Bohuslav Sobotka 18. novembra 2015 na pražskej konferencii Inštitútu verejnej diskusie o energetickej bezpečnosti. Jej prioritou je výstavba piateho bloku JE Dukovany a predlžovanie prevádzky súčasných blokov.
Systémový prístup k bezpečnosti priblížila predsedníčka Štátneho úradu jadrovej bezpečnosti Dana Drábová. Poukázala na to, že súčasné problémy JE Dukovany neznižujú úroveň bezpečnosti prevádzky, ktorá je vysoká bez trendových poklesov hodnôt. Poukázala na odklonenie od uplatňovania zásad kultúry bezpečnosti a tiež na niektoré systémové nedostatky v kontrolnej činnosti. Úrad sa na základe hodnotenia kontrolnej činnosti zameria dôslednejšie na priebeh a výsledky odstávok, úroveň šetrenia udalostí, dodržiavanie prevádzkovej dokumentácie a termínov realizácie uložených nápravných opatrení a vytvorenie nástrojov na vymáhanie osobnej zodpovednosti za bezpečnosť na všetkých úrovniach.
Predsedníčka českého jadrového dozoru považuje projekt VVER 440/V 213 za najbezpečnejší na svete. Prevádzkovateľa ČEZ vyzvala pri predchádzaní rizík ku zmene myslenia.
O tohtoročných prevádzkových výsledkoch informoval riaditeľ elektrárne Miloš Štěpanovský. Podrobnejšie sa venoval odstaveniu troch blokov kvôli nedostatočnému dokladovaniu výsledkov röntgenových kontrol zvarov. Na jednom bloku je pritom potrebné skontrolovať 1000 – 1700 zvarových spojov. Aktuálny stav prípravy výstavby piateho bloku v Dukovanoch priblížil Martin Uhlíř, vedúci projektu Nový jadrový zdroj EDU. Táto téma rezonovala aj vo vystúpeniach ďalších účastníkov seminára.

Dátum vloženia: 29. 11. 2015 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2022 10:27
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Oik Bohunice