Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

OIK Bohunice v Holandsku

AE Holandsko

OBČIANSKA INFORMAČNÁ KOMISIA BOHUNICE navštívila v apríli (25.4.2023) holandskú jadrovo energetickú lokalitu Borssele, kde sa nachádza jediná holandská prevádzkovaná jadrová elektráreň, aj úložisko rádioaktívnych odpadov.

Úložisko COVRA je moderným zariadením, v ktorom sa podľa holandských zákonov ukladajú všetky rádioaktívne odpady vyprodukované v Holandsku. Okrem nízko a stredne rádioaktívnych odpadov, tu skladujú aj ochudobnený urán a aj vysoko rádioaktívne odpady z prepracovania vyhoreného paliva, ktoré pre Holandsko robí francúzsky prepracovávateľský závod v La Hague. Odpad z prepracovania paliva sa musí podľa medzinárodných konvencií poslať späť do krajiny pôvodu.

Na stretnutí bol prítomný aj starosta obce Borsele, ktorý nám predstavil model samosprávy. V Holandsku starostu nevolia, ale ho menuje obecné zastupiteľstvo (starosta nebol volený ani ako poslanec) a do funkcie vymenováva kráľ. Starosta má k dispozícii 4-člennú radu starších. Zastupiteľstvo obce Borsele má 19 členov. Je zodpovedný za poriadok a bezpečnosť a je aj veliteľom havarijného plánovania v prípade krízovej udalosti. Je starostom 15 okolitých obcí s celkovým počtom obyvateľov cca 23 tisíc.

Po krátkom privítaní riaditeľom úložiska COVRA sme mali exkurziupriamo do skladu vysoko rádioaktívneho odpadu, ktorý nedávno zväčšovali, aby rozšírili jeho kapacitu na plánovanú dobu prevádzky existujúcej jadrovej elektrárne.

Popoludní sme sa presunuli o pár stoviek metrov vedľa - do Atómovej elektrárne Borssele. Zástupca riaditeľa nás oboznámil s holandskou energetickou víziou do budúcnosti a hlavnými parametrami elektrárne. Výkon jej jadrového bloku je 482 MW. Prevádzkovateľ elektrárne - spoločnosť EPZ – s vládou spolupracuje na preskúmaní technického a ekonomického rámca pre pokračovanie prevádzky reaktora Borssele po plánovanom termíne odstavenia v roku 2033. Elektráreň začala svoju komerčnú prevádzku v roku 1973 a v súčasnosti vyrába asi 3 % elektrickej energie v krajine.

Predĺženie životnosti elektrárne o 10 až 20 rokov by sa mohlo ukázať ako „veľký prínos“ pre udržanie nízkouhlíkovej výroby a know-how holandského jadrového sektoru, ale len za podmienky, že dlhodobá prevádzka pokryje potenciálne trhové riziko. Prevádzkovateľ nás oboznámil, že holandská vláda uznáva úlohu, ktorú môže hrať jadrová energia pri prechode na energeticky neutrálny systém, a preto paralelne s plánom na predĺženie prevádzky bloku krajiny na 80 rokov zvažujú v Borssele výstavbu dvoch nových veľkých jadrových reaktorov, aby pokryli rastúcu spotrebu elektriny.

Dátum vloženia: 18. 5. 2023 8:39
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 5. 2023 8:47
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Oik Bohunice