Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

23. – 25.10.2019; PRACOVNÉ STRETNUTIE TROCH OBČIANSKYCH INFORMAČNÝCH KOMISIÍ: DUKOVANY – BOHUNICE – MOCHOVCE

spoločná OIK

Pravidelne jeden krát ročne sa stretávajú na spoločnom rokovaní tri OIK: Bohunice a Mochovce a Dukovany. V r. 2019 bola organizátorom stretnutia OBK Dukovany v termíne 23. – 25.10.2019 na Vysočine.

Hlavným odborným programom bola návšteva podzemných priestorov výskumného pracoviska SÚRAO  (Správa úložísk rádioaktívneho odpadu) Bukov a prieskumnej  štôlne ČEZ Skalka, ktorá je záložnou lokalitou pre medzisklad vyhoreného jadrového paliva.

 

Pracovisko Bukov:

Cieľom výskumných prác na tomto pracovisku je získavanie podporných dát, argumentov a skúseností dôležitých na preukázanie bezpečnosti a realizovateľnosti úložiska v jednotlivých lokalitách a na výber finálnej lokality. Pracovisko je umiestnené v hĺbke 550 m pod povrchom na úrovni 12. horizontu uránovej bane Rožná. Vlastné výskumné pracovisko tvorí systém chodieb, rozrážok a vrtných komôr v rôznych profiloch, s celkovou dĺžkou 130 metrov razených metódou hladkého výlomu (tzv. soft blasting). Prvé experimenty na pracovisku sa týkajú: monitorovania parametrov podzemnej vody vytekajúcej z podložia (prietok, pH, Eh, meranie obsahu izotopu 14C, atď.), testovania technológií razenia tunelov v danom type podložia (hlavne testovanie tzv. soft blastingu) a následného skúmania ovplyvnenej oblasti z hľadiska dlhodobej stability a bezpečnosti, testovania koróznej odolnosti rôznych druhov kovových materiálov v danom prostredí (viacero druhov ocele, meď...), skúmania geologických a geomorfologických podmienok, prípravy testovania správania sa bentonitu a cementov ako výplňových a uzatváracích materiálov.

Podzemné výskumné pracovisko Bukov bude slúžiť predovšetkým na realizáciu výskumných prác zadávaných SÚRAO, ale priestory laboratória budú môcť využívať aj medzinárodné vedecké tímy, vysoké školy a ďalšie inštitúcie. Zároveň investícia vytvorí zhruba 50 pracovných miest, predovšetkým pre zamestnancov uzatváranej uránovej bane nachádzajúcej sa v lokalite. Predpokladané náklady na výstavbu a prevádzku uvedeného laboratória sú odhadované na približne 1 miliardu českých korún.

 

Pracovisko Skalka, v údolí rieky Nedvědičky u Rožné, záložná lokalita pre centrálny medzisklad VJP. Lokalita má vydané platné územné rozhodnutie a stavebné povolenie  a bola  zahájená prvá etapa výstavby, ktorou je  vybudovanie záchytného bazénu podzemnej vody. Vlastná prieskumná štôlňa je tvorená tunelom dlhým 400 m s rozrážkami do strán, kde sa robia ďalšie výskumné vrty.

 

Osobná prehliadky oboch pracovísk bola veľmi zaujímavá i vzhľadom k tomu, že na Slovensku podobné pracoviská zatiaľ nemáme.

Neskôr účastníci stretnutia pokračovali vo výmene skúseností k problematike jadrových lokalít a obcí v nich sa nachádzajúcich.

 

Informáciie nájdete i na : https://www.obkjedu.cz/2019/navsteva-v-podzemi-%E2%80%93-setkani-obk-se-slovenskymi-oik/

Dátum vloženia: 5. 11. 2019 9:07
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2022 9:24
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Oik Bohunice