Navigácia

Obsah

Dôležité témy aj na konci roka

Typ: Aktuality
DSC_0044Dôležité témy aj na konci roka

Občianska informačná komisia (OIK) Bohunice zasadala v tomto roku poslednýkrát 4. decembra, kde členovia riešili aktuálne témy dotýkajúce sa jadrovoenergetickej lokality Bohunice. Na stretnutí sa zúčastnili okrem členov komisie aj zástupcovia Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR). V posledných týždňoch rezonovali v médiách správy o výpovediach operátorov blokových dozorní JE V2 Bohunice. Aj o túto problematiku sa zaujímali členovia komisie a preto riaditeľ JE V2 Bohunice Martin Mráz vysvetlil, že napriek podaným výpovediam nie je a nebude ohrozená jadrová bezpečnosť. Jadrová elektráreň je v dobrom technickom stave a prevádzkovaná podľa platnej licencie. Rozhodnutie na prevádzku elektrárne udeľuje ÚJD SR. K tejto téme sa vyjadril aj riaditeľ Sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností ÚJD SR Peter Uhrík, ktorý informoval prítomných, že záležitosť konzultovali spolu s vedením elektrárne a hľadali spoločné riešenie. Vedenie elektrárne urobilo všetky kroky, aby k odchodu operátorov nedošlo a nebola ohrozená ani plynulá prevádzka zariadenia.
Okrem tejto témy sa členovia venovali aj činnostiam, ktoré sa realizujú v spoločnosti JAVYS, a.s., ktorá sa zaoberá vyraďovaním jadrových elektrární a prepracovaním rádioaktívnych odpadov. Starostovia obcí sa zaujímali predovšetkým o bezpečnosť občanov žijúcich v tomto regióne a apelovali na bezpečnú dopravu jadrových odpadov, ktoré sa do lokality dovážajú po regionálnych komunikáciách. Ďalej dôkladne rozoberali vplyv činností spojených so spaľovaním jadrových odpadov na okolité životné prostredie a jej obyvateľov. Zástupca spoločnosti JAVYS, a.s. Ján Horváth na stretnutí informoval aj postupe prác pri búraní chladiacich veží, pričom prvá z nich je už asanovaná a jej dno bude zavezené hlinou. Ďalej spomenul, že integrálny sklad rádioaktívnych odpadov bol skolaudovaný a je pripravený na používanie.
Zástupca spoločnosti JESS, a.s. Tomáš Vavruška informoval komisiu o ďalších krokoch, ktoré spoločnosť realizuje, konkrétne sa pripravujú práce v rámci riešenia projektovej dokumentácie pre územné konanie.

Na záver stretnutia predseda komisie Gilbert Liška povedal, že témam, ktoré na poslednom zasadnutí odzneli sa budú členovia komisie venovať aj v roku 2018.


Vytvorené: 6. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2018 09:33
Autor: Správca Webu