Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

13.marca 2017, rokovanie OIK

IMG_7404

Miesto: Bučany - Nyáryovská kúria

Program:

  1. Realizácia plánu činnosti na rok 2017
  2. Zahraničná pracovná cesta v r. 2017
  3. Aktuálne informácie SE, a.s., JAVYS, a.s., JESS,a.s., ÚJD SR
  4. Rôzne

Zasadnutie Občianskej informačnej komisie Bohunice sa v tomto roku po prvýkrát konalo v  marci, vo vynovených priestoroch Nyáryovskej kúrie v Bučanoch. Na stretnutí si členovia komisie stanovili tohtoročný plán činnosti. Keďže komisia má vo svojom názve slovo informačná, zamerá sa v tomto roku na informovanie občanov prostredníctvom pripravovanej reportáže v regionálnej TV. V rámci povoľovacieho konania na spúšťanie a prevádzku 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce plánujú členovia komisie prehliadku prevádzkových priestorov elektrárne. Diskutovalo sa aj o prezentácii činnosti mobilného laboratória radiačnej kontroly okolia, ktoré by sa malo v roku 2017 zamerať na propagáciu merania aktivity v okolitých obciach. Cieľom je informovať o tom, že prevádzkovateľ vykonáva kontrolu ovzdušia a povrchových vôd pravidelne a tiež na mieste oboznámiť občanov s nameranými výsledkami. Okrem iného sa komisia oboznámila so súčasným stavom prevádzkovania jadrových zariadení v lokalite Bohunice a o vývoji procesu výstavby budúceho jadrového bloku.
Marcové stretnutie komisie sa konalo v zrekonštruovanej kúrii obce a tak sa jej členovia na záver oboznámili aj s históriou budovy, prezreli si priestory a výstavu dobových predmetov.

Dátum vloženia: 7. 4. 2017 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 5. 2022 13:55
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

rokovanie OIK

Oik Bohunice