Navigácia

Obsah

Stretnutie občianskych komisií

Typ: Aktuality
DSC_4213Stretnutie občianskych komisií

Koncom septembra 2016 sa konalo v Tatranskej Lomnici stretnutie komisií z dvoch krajín, Občianskej bezpečnostnej komisie (OBK) pri JE Dukovany v Českej republike, Občianskej informačnej komisie (OIK) Bohunice a Občianskej informačnej komisie Mochovce. Prítomných privítal predseda OIK Bohunice Gilbert Liška a poďakoval českým kolegom za účasť na spoločnom stretnutí. Za OBK Dukovany vystúpil predseda Aleš John a OIK Mochovce zastupoval Miroslav Považan.

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností v oblasti komunikácie s občanmi v oblasti kde sa nachádzajú jadrové zariadenia a tiež oboznámenie sa so súčasnými a pripravovanými projektami v rámci troch lokalít jadrových elektrární. Členovia komisií tiež hľadali možnosti ako zefektívniť proces komunikácie a informovanie občanov o nových procesoch.

V rámci prezentácií každej komisie sa zástupcovia prevádzkovateľov venovali predovšetkým aktuálnym otázkam jadrových zariadení na Slovensku a v Čechách. Prezentované boli jadrové zariadenia v pôsobnosti Slovenských elektrární, a.s., JE V1 Bohunice, JE MO 1,2 a v súčasnosti dostavovaná JE MO 3,4. Českí kolegovia zo spoločnosti ČEZ sa venovali prevádzkovaniu JE Dukovany pričom odznela aj téma predĺženia pravidelných odstávok. Spôsob likvidácie odstavených jadrových elektrární a ukladania rádioaktívneho odpadu prezentovala spoločnosť JAVYS, a.s. Na prevádzkovanie RÚ RAO v Mochovciach nadviazal zástupca SÚ RAO a oboznámil účastníkov stretnutia o spôsobe ukladania rádioaktívneho odpadu v ČR. Fórum komisí nebolo teda len o jadrových elektrárňach, ale aj o poslednom cykle, ktorý s prevádzkou súvisí. Čím dlhšia je prevádzka jadrovej elektrárne, tým intenzívnejšie je potrebné zaoberať sa práve otázkou hľadania možností, akým spôsobom jadrový odpad likvidovať a ukladať. Možnosti výstavby novej jadrovej elektrárne na Slovensku prezentoval zástupca JESS, a.s., ktorá je spoločným vlastníctvom slovenskej spoločnosti JAVYS, a.s. a českej spoločnosti ČEZ. V tejto prezentácii odznelo niekoľko otázok týkajúcich sa prípravy a realizácie nového jadrového bloku. Súčasná situácia v rámci cenovej politiky s elektrickou energiou nedáva dobré predpoklady na investovanie do výstavby nového jadrového zdroja. Spoločnosť naďalej hľadá možnosti a po vypracovaní potrebných ekonomických analýz dôjde k rozhodnutiu o ďalšom postupe. Členovia komisí mali možnosť porovnávať spôsoby prevádzkovania zariadení, no hlavným aspektom každého prevádzkovateľa bola jadrová bezpečnosť. Na tú pravidelne dozerá Úrad jadrového dozoru SR, ktorého zástupca taktiež prezentoval činnosť v rámci kontroly a posudzovania jadrových zariadení.

Na záver stretnutia prezentoval činnosť OIK Bohunice jej predseda Gilbert Liška. Oboznámil prítomných s organizovaním seminárov zameraných na jednotlivé a v danom období aktuálne témy a otvoril diskusiu s českými kolegami v rámci informačného prístupu k občanom.

Spoločné stretnutie zhodnotili všetci predsedovia komisií kladne, nakoľko riešili problematiku, ktorá je rovnaká v oboch krajinách. Podľa vzájomne odsúhlasenej dohody sa komisie stretnú aj v budúcom období.

Prezentácie:


Prílohy

Vytvorené: 9. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2018 09:33
Autor: Správca Webu