Navigácia

Obsah

Návrh plánu činnosti OIK na rok 2013

Typ: Aktuality
Návrh plánu činnosti OIK na rok 2013
Občianska informačná komisia /OIK/ pre jadrovoenergetickú lokalitu Jaslovské Bohunice v zmysle čl. 5 písm. c/ Štatútu sa riadi nasledovným plánom činnosti na rok 2013.  Programy podujatí budú podrobne rozpracované na jednotlivých zasadnutiach OIK.

- Pravidelné pracovné zasadnutia členov OIK
T: priebežne

- Seminár k stress testom
T: február 2013

- Návšteva havarijného strediska Bohunice
T: apríl 2013

- Zahraničná pracovná cesta Holandsko – JE a sklad RAO, výskumný reaktor, stretnutie s miestnou samosprávou
T: máj 2013

- Regionálne TV diskusie
T: september 2013

- Spoločné rokovanie – výmena skúseností s OBK Dukovany a Mochovce
T: október 2013

- Publikovanie informácií v médiách
T: priebežne

- Pravidelná aktualizácia webovej stránky
T: priebežne

Mgr. Róbert Holý Mgr. Gilbert Liška
tajomník OIK predseda OIK


Vytvorené: 5. 2. 2013
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2018 09:34
Autor: Správca Webu