Menu
Oik Bohunice
Občianska informačná komisia Bohunice

máj 2013; Návšteva jadrovoenergetického regiónu Borssele

IMG_1425

Návšteva jadrovoenergetického regiónu Borssele

V máji tohto roka navštívili členovia OIK Bohunice holandskú jadrovo zameranú oblasť Borssele. Cieľom cesty bol práve tento región z dôvodu, že sa tu nachádza jadrová elektráreň a sklad rádioaktívneho odpadu. Členovia tak mali možnosť porovnávať s našimi zariadeniami a naviac mali možnosť navštíviť sklad RAO, ktorý sa v našom regióne nenachádza ale v blízkej budúcnosti spoločnosť JAVYS, a.s. má záujem podobný sklad vybudovať.

JE Borssele
Jadrová elektráreň s tlakovodným reaktorom je v súčasnosti jedinou jadrovou elektrárňou, ktorá pre Holandsko zabezpečuje výrobu elektriny. Výkon reaktora je 485 MWh. Elektráreň bola postavená spoločnosťou Siemens. V roku 1999 vláda rozhodla o  ukončení prevádzky elektrárne v r. 2004. Zamestnanci preto založili nadáciu 2004+ a podali žalobu na Ústavný súd, ktorý rozhodol o neplatnosti rozhodnutia a elektráreň bola aj naďalej prevádzkovaná.

Sklad RAO COVRA
COVRA je jedinou organizáciou v krajine, ktorá vlastní licenciu na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi. Zaujímavou formou predstavil spoločnosť a filozofiu ukladania RAO námestník riaditeľa Ewoud Verhoef. Pri výbere lokality oslovili 12 regiónov, záujem prejavili dva. Vybraný bol Borssele. Rádioaktívne látky rozdeľujú do dvoch skupín – nízko a stredne aktívne a druhá skupina sú vysokoaktívne. RAO pochádza z prevádzky JE a výskumných reaktorov, z prepracovania vyhoreného jadrového paliva z JE, z vyraďovania JE, z obohacovacieho závodu a inštitucionálne RAO. V súčasnosti sklad COVRA neslúži len na uskladňovanie RAO odpadov ale aj ako skladovací priestor umeleckých diel a na organizovanie rôznych zaujímavých kultúrnospoločenských aktivít, o čom svedčí aj množstvo výtvarných diel, ktoré sa tam nachádza. Touto zaujímavou cestou sa chce prevádzkovateľ viac priblížiť občanom, školám a všetkým, ktorí tento sklad navštívia. Prirodzená dávka prírodného radiačného žiarenia, ktoré je všade okolo, sú 2 mSv ročne. Pretože prostredie je všade iné, líši sa aj radiačná dávka v krajine v priemere 0,2 milisierverty ročne. Skladovanie rádioaktívneho odpadu v sklade COVRA spôsobuje dávku, ktorá je omnoho menšia než 0,2 millisievert za rok, čo znamená že je oveľa menšia ako dávka z prírodného žiarenia. Po sto rokoch ukladania RAO v sklade COVRA, má prevádzkovateľ záujem vybudovať hlbinné úložisko. Jeho výstavba sa bude financovať z prostriedkov za ukladanie odpadu v súčasnom sklade.

Výskumný reaktor Petten
V roku 1957 sa začala výstavba výskumného reaktora v dunách blízko Pettenu. O štyri roky neskôr, 9. novembra 1961 bol reaktor uvedený do prevádzky. Do mája 1968 reaktor pracoval pri kapacite 20 megawattov (MW), ktorá bola zvýšená v roku 1970 na súčasnú kapacitu 45 MW. Prevádzkovateľ výskumného reaktora je najväčším výrobcom lekárskych izotopov v Európe a druhým najväčším na svete. Každý deň sa týmito produktami lieči viac ako 24 000 pacientov. Výroba lekárskych izotopov enormne vzrástla v roku 1996. Vznikli rôzne lekárske a diagnostické zariadenia, ktoré používajú materiál na liečbu práve z tejto oblasti. Infraštruktúra, ktorá sa vyvinula v Pettene je jediná svojho druhu na svete. Nikde inde na svete sa nenachádza niečo podobné. Reaktor má jedinečné postavenie v európskom výskume.

 

Dátum vloženia: 20. 5. 2013 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2022 10:44
Autor: Správca Webu

Aktivity

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 TRNAVA

mobil

 + 421 905 399 636
 

email  oik@oik.sk
  oikinfo@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Oik Bohunice