Navigácia

Obsah

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR, registri obyvateľov SR v z.n.p. a príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka

Dátum konania:
4. 2. 2021 od 09:00 do 13:00
Typ akcie:
"školenie"
Miesto konania:
-

online seminár Lektor: JUDr. Marek Dlapa

Zobraziť viac