Vyhlásenie o prístupnosti

Webová stránka OIK.sk je vytvorená s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Vyhovuje všetkým dôležitým pravidlám najznámejších metodík.

Stránka ako taká je prístupná aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Pre hodnoty atribútov značkovacieho jazyka a vlastností štýlových predpisov na tejto stránke sú použité relatívne jednotky a jej obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.