Rokovanie OIK v Bučanoch

Zasadnutie Občianskej informačnej komisie Bohunice sa v tomto roku po prvýkrát konalo v  marci, vo vynovených priestoroch Nyáryovskej kúrie v Bučanoch. Na stretnutí si členovia komisie stanovili tohtoročný plán činnosti. Keďže komisia má vo svojom názve slovo informačná, zamerá sa v tomto roku na informovanie  občanov  prostredníctvom pripravovanej reportáže v regionálnej TV. V rámci povoľovacieho konania na spúšťanie a prevádzku 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce plánujú členovia komisie prehliadku prevádzkových priestorov elektrárne. Diskutovalo sa aj o prezentácii činnosti mobilného laboratória radiačnej kontroly okolia, ktoré by sa malo v roku 2017 zamerať na propagáciu merania aktivity v okolitých obciach.  Cieľom je informovať o tom, že prevádzkovateľ vykonáva kontrolu ovzdušia a povrchových vôd  pravidelne a tiež na mieste oboznámiť občanov s nameranými výsledkami. Okrem iného sa komisia oboznámila so súčasným stavom prevádzkovania jadrových zariadení v lokalite Bohunice a o vývoji procesu výstavby budúceho jadrového bloku. 
Marcové stretnutie komisie sa konalo v zrekonštruovanej kúrii obce a tak sa jej členovia na záver   oboznámili aj s históriou budovy, prezreli si priestory a výstavu dobových predmetov.

 

Comments are closed.