Dobudovanie skladovacej kapacity vyhoretého jadrového paliva
v lokalite Jaslovské Bohunice

 Verejné prerokovávanie správy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie navrhovateľa – spoločnosti JAVYS a.s. so sídlom v Bratislave – “Dobudovanie skladovacej kapacity medziskladu vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice“ sa uskutoční v stredu 18. 3. 2015 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome v Radošovciach.

Vyraďovanie jadrovej elektrárne A1 III. a IV. etapa

 

Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov

 

Výstavba nového veľkokapacitného fragmentačného a dekontaminačného zariadenia 

 

Integrálny sklad RAO