POZVÁNKA

Obec Jaslovské Bohunice pozýva občanov dotknutých obcí Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Malženice, Žlkovce, Nižná, Veľké Kostoľany, Radošovce, Ratkovce na spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení stavby “Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov”.Prerokovanie sa vykoná za účasti zástupcov navrhovateľa Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, Bratislava, Ministerstva životného … Čítajte ďalej…