Dôležité témy aj na konci roka

Občianska informačná komisia (OIK) Bohunice zasadala v tomto roku poslednýkrát 4. decembra, kde členovia riešili aktuálne témy dotýkajúce sa jadrovoenergetickej lokality Bohunice. Na stretnutí sa zúčastnili okrem členov komisie aj zástupcovia Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR). V posledných týždňoch … Čítajte ďalej…

Stretnutie občianskych komisií

September je už tradične mesiacom, kedy sa stretávajú občianske komisie pôsobiace na území Slovenskej a Českej republiky. 21. septembra vycestovali členovia Občianskej informačnej komisie Bohunice a Mochovce na pracovné stretnutie, kde ich privítali kolegovia z Občianskej bezpečnostnej komisie Dukovany. V … Čítajte ďalej…

Rokovanie OIK v Bučanoch

Zasadnutie Občianskej informačnej komisie Bohunice sa v tomto roku po prvýkrát konalo v  marci, vo vynovených priestoroch Nyáryovskej kúrie v Bučanoch. Na stretnutí si členovia komisie stanovili tohtoročný plán činnosti. Keďže komisia má vo svojom názve slovo informačná, zamerá sa … Čítajte ďalej…