O stress testoch v Leviciach

Hlavnou témou seminára Občianskej informačnej komisie Mochovce, ktorý sa konal 27. februára 2013 v Mochovciach boli výsledky záťažových skúšok, ktoré sa vykonávali po udalosti v JE Fukušima. Prítomných privítal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SE, a.s. Paolo Ruzzini. O konkrétnych … Čítajte ďalej…

Návrh plánu činnosti OIK na rok 2013

Občianska informačná komisia /OIK/ pre jadrovoenergetickú lokalitu Jaslovské Bohunice v zmysle čl. 5 písm. c/  Štatútu  sa riadi nasledovným  plánom činnosti   na rok 2013.   Programy podujatí  budú podrobne rozpracované na jednotlivých zasadnutiach OIK.   -  Pravidelné pracovné zasadnutia členov OIK … Čítajte ďalej…