Z činnosti OIK Bohunice rok 2010

Občianska informačná komisia jadrovoenergetickej lokality Jaslovské Bohunice sa stala neoddeliteľnou súčasťou ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a svojou bohatou činnosťou si získala vážnosť a dôveru nielen vo vedení jadrovoenergetických spoločností v regióne, ale aj širokej verejnosti. Teší nás, že členstvo v … Čítajte ďalej…