Informačný deň SNUS 7. 5. 2009

ASC_3451

Séria prednášok v rámci Informačného dňa SNUS, sa uskutočnila 7.5.2009 v Kongresovej sále JAVYS, a.s. v Jaslovských Bohuniciach. Cieľom bolo: zvýšiť informovanosť v regiónoch v blízkosti jadrových zariadení o vplyve týchto zariadení a ionizačného žiarenia vôbec na obyvateľov týchto regiónov … Čítajte ďalej…