Dôležité témy aj na konci roka

Občianska informačná komisia (OIK) Bohunice zasadala v tomto roku poslednýkrát 4. decembra, kde členovia riešili aktuálne témy dotýkajúce sa jadrovoenergetickej lokality Bohunice. Na stretnutí sa zúčastnili okrem členov komisie aj zástupcovia Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR). V posledných týždňoch … Čítajte ďalej…